Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Morova A.Ş. ;

Bugün, 24.000 ton/yıl  Geri Dönüşüm Kapasitesi ile devam etmekte olan çalışmalarına, 1978 yılında  zeytinyağı üretimi ile başlamıştır.  40 yıllık deneyimini, 2000 m2 si kapalı, toplam 13500 m2 kare alan içerisinde sürdürmektedir.

“ Zeytinyağı Sektörel Artıklarının Ekonomiye Kazandırılması ve Katma Değeri Yüksek Yeni Ürünlerin Üretilmesi” için 2000 yılında başlayan yatırım çalışmalarımız,  Zeytin ve Zeytinyağı Üreticilerimize verdiğimiz değer ve önemin en büyük göstergesidir. Bu aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı olmuştur. Bu süreçte ortaya koyduğumuz  bir çok yeni buluş,  “İncelemeli Patent ve Faydalı Model” belgeleri  ile  koruma altına alınmıştır.    Zeytinin Posasından 2001 de Rafinajlık Ham Zeytinyağı üreterek, rafineri  hammaddesi üretmeyi,   2004 yılında  “ Morova Biokütle Yakıt” ile yenilenebilir çevreci yeni bir yakıt üretmeyi, 2012  de  “Morova Zeytin Yemi” ile Besicilik sektöründe yeni ve doğal bir yem hammaddesi üretmeyi başarmıştır. 2018 de Üniversite&Sanayi işbirliği   çerçevesinde başlayan  Bilimsel çalışmaları,  KOSGEB Destekleri ile tamamlanarak, “Morova Doğal Sıvı Gübre” nin üretilmesi de başarılmış ve Tarım da yeni ve doğal bir girdi elde edilmiştir.

Önemi her geçen gün artmakta olan Tarım ve Hayvancılık sektöründe, çevre kirliliğine sebep olan doğal artıkların katma değeri yüksek yeni ürünlere dönüştürülmesi ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı olarak gösterilmesi  “ATIKSIZ ÜRETİM” yöntemini, sürdürülebilir ekonomik ve karlı yeni bir “Lisanslı Yatırım Modeline”  dönüştürmüştür.

Lisans haklarımızın kira/devir sözleşmeleri ile yatırımcı/üreticilerimize kazandırılması Hem Lisanslı Üreticilerimizin ve hem de ülke refahımızın artması içindir. Bunun için çalışmayı, fark ve değer yaratmayı, çok değerli Mühendis ve Çalışma Arkadaşlarımız ile beraber gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir toplum ve sürdürülebilir ekonomik ve karlı  bir istihdam alanı bırakmayı çalışma hedeflerimiz olarak belirledik.

biz

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ!

1 %
MİLLİ
1 %
YERLİ
1 %
DOĞAL