Uzman ve Hekimlerin Dikkatine

Çok Değerli,

Zooteknist Hayvan Besleme Uzmanları ve

Hayvan Sağlığı Uzman Veteriner Hekimlerimiz,

Ülkemiz ekonomisinde, bütçe açığımızın artmasına sebep olan ve  ithal girdiler arasında önemli bir döviz kaybı ile dikkat çeken ” Yem Hammaddeleri ithalatı”mızın ,  ülkemizdeki yerli üretim ve yeni hammaddelerin kullanılması ile azaltılmasının  sağlanacağına, bu amaçla yapacağınız katkı ve çalışmalarınızın, refah içinde bir geleceğin temelini oluşturacağına olan inancımız tamdır.

Bugünün çocuklarını mümkün olduğunca doğal ürünler ile besleyerek, gelecek için daha zeki ve sağlıklı bir nesil yetiştirirken diğer taraftan da ulusal sağlık giderlerimizin azalmasına  katkı sağlanmış olacağı malumlarınızdır. Bu sayede milli refahın artması da desteklenmiş olacaktır.  Tarımda, organik ürünlerin yetiştirilmesi ve tüketilmesi ile ortaya çıkacak sonuçların,  Balıkçılık ve Hayvancılıkta da  doğal ürünlerle beslenmiş hayvanların tüketilmesi ile ortaya çıkacak  sonuçların birbiriyle  paralellik göstermesi  en tabii gerçeklerdir.

Bu sebeple ekte sunulan proje sonuç raporlarının dikkatle incelenmesi ve yapılabilecek daha bir  çok projelerin habercisi olduğunu paylaşırken ,  GDO suz, %100 Doğal,  Yerli ve Milli  yeni bir  yem hammaddesi olan “Zeytin Küspesi” ni sizlere tanıtmayı, Yüksek Lisans ve Doktora Tezi gibi bir çok araştırma ve projelerinizde , kurulacak işbirliği çerçevesinde, ürün tedariki  ile destek  olunabileceğini bilgilerinize arz etmeyi görev bilerek iş bu yazımızı paylaşmış bulunuyoruz. Okuma nezaketiniz için teşekkürlerimizi sunar sağlık içinde kalmanızı temenni ederiz.

Saygılarımızla,

Taylan Şenol
Ziraat Mühendisi
e-mail: [email protected]
M: 0-532-2112789

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.