Yatırımcı İlişkileri

“Gelecek, bugünden ona hazırlananlarındır.”

Malkolm X.

DEĞERLİ YATIRIMCI;

Morova Lisanslı  “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesis” yatırımlarınız, ile “Lisans Bedellerinizin” ve Yatırımlarınızda yer alacak “Makine  ve Techizatlar”dahil bir çok konunun  , KOSGEB, GEKA, TKDK,TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve AB..vb  kurumlar tarafından %50-75  ine kadar  hibe kapsamında desteklenmekte olduğunu biliyor musunuz ? 

  • “Morova Lisanslı , taklit edilemez olması ve pazardaki rekabet üstünlüğünüzü sürekli koruyacak olması ,

  • Yatırım tutarını , 1-3 yıl gibi kısa bir sürede geri alabilecek olmanız ,

  • Atıksız üretim modeli olup, Ekonomik ve sürdürülebilir yeni ürünler üretiyor olmanız,

  • Diğer alternatif doğal atıkların da değerlendirilebilecek olması,

  • Bölgenizde Yeni istihdam alanları oluşturması ,

  • Ülkemiz Ekonomisine katma değer kazandıracak olması.

1- Tesis Kapasiteniz; Atıklarını toplayacağınız zeytinyağı üretim tesislerinin zeytin işleme kapasiteleri ve  mesafeleri ile üretim  kapasitenizin  Pazar taleplerini karşılama oranı.

2-  Torunlarınıza devredecek büyüme kapasitesinde, Yeterli Alan ve Altyapıda kurulmuş olması büyük bir öneme sahiptir.

Çünkü; Tesislerinizde işlenecek artıklar, piyasaya arz edilecek  yeni ürünlere – (1-Ham zeytinyağı,2-Zeytin küspesi,3-Biyokütle yakıt,4-Doğal Sıvı Gübre )-dönüşürken, sezon ve pazarın arz/talep dengesindeki dalgalanmalarından en az etkilenmesi sağlanmalıdır.