MOROVA


SIFIR ATIK

Morova’nın patentli sıfır atık projesine siz de yatırım yaparak ekonomiye katkı sunabilirsiniz.

Sıfır Atık Sürdürülebilir Büyüme

"Morova Sıfır Atık" Projesi Nedir?

Türkiye’de ve dünyada zeytinyağı sektöründe karasu çevre kirliğinin bertaraf edilerek katma değeri yüksek, farklı, yeni ve doğal ürünlerin üretildiği, sürdürülebilir atıksız patentli bir geri kazanım yöntemidir. 

Türkiye’de 1 milyon ton, dünya da ise 10 milyon ton yağlık zeytin işlenerek zeytinyağı üretimi gerçekleşmektedir. Üretimin doğal bir sonucu olarak sıkılan zeytin miktarı kadar karasu atığı üniversite, sanayi ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerine rağmen yıllardır doğaya (alıcı ortama) bırakılmaktadır. Bu durum ülkemiz de dahil tüm akdeniz ülkelerini yakından ilgilendiren ciddi bir çevre problemidir. 

Dünyada zeytinyağı üretiminde 2 farklı üretim teknolojisi kullanılmaktadır. Bunlar 2 fazlı üretim ve 3 fazlı üretimdir. 3 fazlı üretim prosesinde, dekantasyon atıksuyu, pirina ve zeytinyağı olmak üzere 3 ayrı faz oluşurken; 2 fazlı üretim prosesinde, sulu pirina (zeytin posası) ve zeytinyağı olmak üzere 2 ayrı faz oluşmaktadır. 3 fazlı üretimde, dekantöre su ilave edilir ve bu su zeytin özsuyunun bir kısmını da alarak sistemi karasu olarak terk eder.

Bu üretim yöntemi teknolojileri çevreye etki ettiği gibi zeytinyağı kalitesine de doğrudan etki etmektedir. 3 fazlı üretim sisteminde dekantöre su ilave edildiği için fenolik bileşiklerin çoğu dekantör atıksuyuna geçmektedir. Ancak 2 fazlı üretim sisteminde dışarıdan su girişi olmadığından fenolik bileşiklerin çoğu zeytinyağında kalmaktadır. Her iki üretim prosesi ürün kalitesi açısından karşılaştırıldığında, 2 fazlı sistemde üretilen zeytinyağının polifenoller açısından daha zengin olduğu birçok çalışmada kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir. 

Morova; 2000 yılında başlayan arge ve geri kazanım çalışmaları ile 2 fazlı üretim yöntemini benimsemiş ve 2 fazlı üretim yönteminin doğal bir çıktısı olan sulu Prina (zeytin posası)’nın da atıksız üretim kapsamında ekonomik bir değere dönüştürülmesi için akademik çalışmalar başlatmıştır. 

Bu akademik ve arge çalışmaları kapsamında;

  • 2012 yılında Zeytin Küspesi (zeytin küspesini ve faydalarını incelemek için tıklayınız)
  • 2013 yılında Pompalı silobas ile taşıma sisteminin geliştirilmesi ve faydalı modeli
  • 2018 yılında Doğal ve organik sulu atıklardan sıvı organamineral gübre patenti (ürünü incelemek için tıklayınız) ve
  • 2021 yılında “Zeytinyağı üretim sektöründe Morova Sıfır Atık Üretim Yöntemi’ni bulmuş ve patentini almıştır. 

2022 yılında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023/2 sayılı Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi” ile ülkemizde faaliyet gösteren ve 3 fazlı üretim yapan zeytinyağı işletlemerinin 15 eylül 2023 tarihine kadar 2 fazlı sistemlere geçiş yapacak şekilde gerekli çalışmaları tamamlamaları gerektiği duyulmuştur. 

Bilinen klasik yöntemde 2 fazlı üretimin doğal çıktısı olan sulu Prina  (zeytin posası)  lisanslı geri kazanım tesislerine taşınmaktadır. Geri kazanım tesisleri ise gelen sulu prinayı klasik yöntemle işleyebilmek için karasuyunu alıcı ortama terketmekte, kalan kısmını ise kimyasallarla işleyerek gıda olarak tüketime uygun olmayan prina yağı ve kalorilik değeri düşük biokütle yakıt üreterek değerlendirebilmektedir. Bu durumda karasu problemi bir miktar azalmış olsa da tamamen ortadan kalkmamaktadır. Karasu; zeytinyağı işletmesinden geri kazanım tesisine taşınmakta ve geri kazanım tesisi çevresinde alıcı ortama bırakılmaktadır. Ayrıca bu yöntemde geri kazanılan mamüller ekonomik değeri düşük ve atıksız üretim anlayışından uzak ürünlerdir. 

Morova Sıfır atık üretim yöntemi ise; atıksız, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek patentli yeni ürünlerin üretildiği bir geri kazanım ve yatırım yöntemidir. 

Patentli Morova Sıfır Atık üretim yönteminde yine patentli taşıma yöntemi ile geri kazanım tesisine taşınan sulu prina (zeytin posası) katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülür. Bu sayede çevre kirliliği tamamen ortadan kalkar ve sürdürülebilir, ekonomik ve karlılığı yüksek bir model ortaya çıkmış olur. 

Morova Sıfır Atık üretim yöntemi ile üretilen ürünleri görmek için tıklayınız. 

Morova Sıfır Atık; patentli bir üretim ve geri kazanım yöntemidir. Bu yöntem ile yapılacak yatırım Kümelenme ( zeytinyağı üretim işletmelerinin bir araya gelmesi) veya özel sektör girişimi olarak  yapılabilir. Tercihinize uygun olarak Morova Sıfır Atık üretim yöntemi hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki seçeneklerde bulunan formu doldurunuz. 

Üretimden Görseller