Yatırım & Bayilik

“GELECEK, BUGÜNDEN ONA HAZIRLANANLARINDIR.”

Malcolm X.

Morova Lisanslı Yatırım

“Morova Sıfır Atık” Yeni bir üretim felsefesi olarak;

*Doğanın ve Çevrenin Korunduğu,

*İnsanlık için Faydalı,

*Yatırımcı için karlılığı sürdürülebilir. Yepyeni ve fiziksel bir üretim yöntemidir. Çünkü farklı ve yeni ürünleri, patentleri ile koruma altındadır…

*Morova, aynı zamanda yeni pazarlar için yeni ürünlerin geliştirildiği “ADÜ TEKNOPARKTA” ki yeni bir Ar-Ge merkezi olup, sektörel gelişimin öncüsü konumunda yükselen bir değerdir.

Değerli Yatırımcı
Biliyor musunuz? “Morova Sıfır Atık” tesis yatırımlarınızda yer alacak olan, makina ve teçhizatlar ile yapı-bina, lisans bedelleriniz dahil bir çok yatırım tutarı, %50-75 oranında hibe ödemeler ile devlet tarafından desteklenmektedir. "Avrupa Birliği Hibe Programları" ve Kosgeb, Tkdk, Geka, Tübitak gibi devlet kurumlarımız yatırım konumunuza ve projenize göre yatırımlarınızı desteklemeye devam etmektedir.

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ

  •  “Morova Lisanslı , taklit edilemez olması ve pazardaki rekabet üstünlüğünüzü sürekli koruyacak olması ,
  • Yatırım tutarını , 1-3 yıl gibi kısa bir sürede geri alabilecek olmanız,
  • Atıksız üretim modeli olup, Ekonomik ve sürdürülebilir yeni ürünler üretiyor olmanız,
  • Diğer alternatif doğal atıkların da değerlendirilebilecek olması,
  • Bölgenizde Yeni istihdam alanları oluşturması ,
  • Ülkemiz Ekonomisine katma değer kazandıracak olması.

YATIRIMIN RİSKLERİ

  • Tesis Kapasiteniz; Atıklarını toplayacağınız zeytinyağı üretim tesislerinin zeytin işleme kapasiteleri ve  mesafeleri ile üretim  kapasitenizin  Pazar taleplerini karşılama oranı.
  • Torunlarınıza devredecek büyüme kapasitesinde, Yeterli Alan ve Altyapıda kurulmuş olması büyük bir öneme sahiptir.
  • Çünkü; Tesislerinizde işlenecek artıklar, piyasaya arz edilecek  yeni ürünlere;

            1-Ham zeytinyağı,

           2-Zeytin küspesi,

           3-Biyokütle yakıt,

           4-Doğal Sıvı Gübre

  • dönüşürken, sezon ve pazarın arz/talep dengesindeki dalgalanmalarından en az etkilenmesi sağlanmalıdır.

MOROVA

Lisanslı “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesis” yatırımlarınızın KOSGEB, GEKA, TKDK, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve AB..vb  kurumlar tarafından %50-75  ine kadar  hibe kapsamında desteklenmekte olduğunu biliyor musunuz ? Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru

Morova A.Ş | Tüm hakları saklıdır ©. Kopyalanamaz.