Yatırım & Bayilik

Morova Lisanslı Yatırım

Morova’nın yeni projesi “Morova Tehlikesiz Geri Kazanım Tesisi” ile “Sıfır Atık” projemiz. Doğru yatırım ile maksimum kazanç için, Morova.

Değerli Yatırımcı

Morova Lisanslı  “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesis” yatırımlarınız, ile “Lisans Bedellerinizin” ve Yatırımlarınızda yer alacak “Makine  ve Techizatlar”dahil bir çok konunun  , KOSGEB, GEKA, TKDK,TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve AB..vb  kurumlar tarafından %50-75  ine kadar  hibe kapsamında desteklenmekte olduğunu biliyor musunuz ?

YATIRIMIN ÖZELLİKLERİ

  •  “Morova Lisanslı , taklit edilemez olması ve pazardaki rekabet üstünlüğünüzü sürekli koruyacak olması ,
  • Yatırım tutarını , 1-3 yıl gibi kısa bir sürede geri alabilecek olmanız,
  • Atıksız üretim modeli olup, Ekonomik ve sürdürülebilir yeni ürünler üretiyor olmanız,
  • Diğer alternatif doğal atıkların da değerlendirilebilecek olması,
  • Bölgenizde Yeni istihdam alanları oluşturması ,
  • Ülkemiz Ekonomisine katma değer kazandıracak olması.

YATIRIMIN RİSKLERİ

  • Tesis Kapasiteniz; Atıklarını toplayacağınız zeytinyağı üretim tesislerinin zeytin işleme kapasiteleri ve  mesafeleri ile üretim  kapasitenizin  Pazar taleplerini karşılama oranı.
  • Torunlarınıza devredecek büyüme kapasitesinde, Yeterli Alan ve Altyapıda kurulmuş olması büyük bir öneme sahiptir.
  • Çünkü; Tesislerinizde işlenecek artıklar, piyasaya arz edilecek  yeni ürünlere;

            1-Ham zeytinyağı,

           2-Zeytin küspesi,

           3-Biyokütle yakıt,

           4-Doğal Sıvı Gübre

           dönüşürken, sezon ve pazarın arz/talep dengesindeki dalgalan-                 malarından en az etkilenmesi sağlanmalıdır.

“GELECEK, BUGÜNDEN ONA HAZIRLANANLARINDIR.”

Malcolm X.

MOROVA

Lisanslı “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesis” yatırımlarınızın KOSGEB, GEKA, TKDK, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve AB..vb  kurumlar tarafından %50-75  ine kadar  hibe kapsamında desteklenmekte olduğunu biliyor musunuz ? Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru

Morova A.Ş | Tüm hakları saklıdır ©. Kopyalanamaz.