Yasal uyarı (disclaimer)

Bu e-posta ve ekleri, e-postada gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizli olup; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında kişisel veriler içerebilmektedir. Bu e-posta ve eklerinin tarafınıza gönderim amacı ile orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu Gizli Bilgiler ve Kişisel Veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz.* Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızdan imha edilmesi gerekmektedir. Gizli Bilgiler ve Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. E-posta mesajı virüslere karşı anti-virüs sistemleri tarafından taranmıştır. Ancak yollayıcı, bu e-posta mesajının- virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile – virus içermediğini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu gecikmeksizin tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

This e-mail and any attachments are private and confidential to the person (s) specified in the e-mail may contain personel data within the scope of the Personel Data Protection Law No 6698 and the European Union General Data Protection Regulation (“GDPR”) of 25 May 2018. It is a legal obligation to use these e-mails and including attachments in proportion to the purpose of sending them to you. Confidential Information and Personal Data contained in the e-mail can not be used, reproduced, archived or transferred to third parties without the approval of the relevant person and our company. Confidential Information and Personal Data must be destroyed by you within the legal period when the purpose of sending is realized. It is your responsibility to ensure the security of Confidential Information and Personal Data and our company is not responsible for any violation. The e-mail message has been scanned for antivirus systems by viruses. However, the sender does not guarantee that this e-mail message is virus-free, even if it is controlled by virus protection systems, and does not accept any liability for damages that may occur. If this e-mail has not been addressed to you, we would like to inform you right away, by destroying the e-mail if it has reached you immediately.